MEDIA PRIM s.r.o.
Nový Br
ázdim - lisovna
250 63
okres Praha - východ
 

   
Telefon: +420 326 906 572
   
Mobil:  +420 603 805 030
  +420 603 510 196
   
mail: info@mediaprim.cz
   
 
     
 
  Lisování plastických hmot Železniční program  
  Pressen von Plastwerkstoffen Eisenbahnprogramm  
       
 

 
       
 
CZ
 
     
  Lisování plastických hmot  
     
  Výroba se realizuje v provozu Nový Brázdim  
     
  Lisovna plastických hmot nabízí výrobu dílců na lisech o vstřikovaném objemu od 1,6 cm3 do 500 cm3 a uzavírací síle do 240 tun.  
     
 

V lisovně se zpracovávají všechny běžné termoplasty a PVC. Zpracováváme rovněž moderní konstrukční plasty. Dále zabezpečujeme výrobu forem a technickou dokumentaci k výrobkům.

 
     
  Železniční program  
     
 

Plastové prvky pro železnice jsou vyráběny technologiemi lisováním a odléváním. Sortiment pokrývá veškeré potřeby železniční dráhy pro regeneraci pražců, izolační spoje kolejnic i při výrobě nových betonových pražců.
Všechny izolační a konstrukční prvky, které jsou vyráběny vstřikováním jsou z materiálu PA 6 nebo PA 6 GF 30. Oba tyto materiály svými vlastnostmi splňují vysoké nároky na pevnost, houževnatost a elektroizolační vlastnosti. Firma Media Prim s.r.o, je tradičním dodavatelem těchto prvků pro České dráhy s.o.
Tyto typy hmoždinek používá i německá firma Vossloh pro různé upevnění kolejnic.
Technické podmínky dodací na plastové prvky pro železnice jsou schváleny GŘ Českých drah a na výrobky je poskytován atest popř. lze provést kontrolu komisařem ČD a vystavit protokol.

 
     
 

 
     
 
DE
 
     
  Pressen von Plastwerkstoffen  
     
  Die Produktion erfolgt in der Ortschaft Nový Brázdim bei Prag.  
     
 

Die Presserei für Plastmaterialien arbeitet auf Pressen mit einem Spritzgußvolumen von 1,6 cm3 bis 500 cm3 und mit einer Schließkraft bis 240 Tonnen.

 
     
 

Zur Verarbeitung gelangen alle herkömmlichen Thermoplaste, PVC, wobei auch die modernen Konstruktionsplaste verarbeitet werden. Für diese Produktion besorgen wir in Eigenproduktion den Formenbau und die technischen Unterlagen zu einzelnen Produkten.

 
     
  Eisenbahnprogramm  
     
 

Plastteile für den Eisenbahnbau werden im Preß und Gießverfahren hergestellt, in einem Sortiment, das  den Bedarf des Eisenbahnbetriebes, beim Regenerieren der Schwellen, für Isolierkupplungen von Gleisen und auch bei der Fertigung neuer Betonschwellen, voll zu decken vermag.
Sämtliche im Spritzgie
ßverfahren hergestellte Isolier und Konstruktionsteile werden aus PA 6 und PA 6 GF 30 gefertigt. Beide diese Werkstoffe erfüllen in ihren Eigenschaften die hohen Ansprüche bezüglich der Festigkeit, Zähigkeit und Isolierfähigkeit.
Media Prim s.r.o. ist traditioneller Lieferant dieser Bauteile für die Tschechische Bahnen.
Die plastische Döbel auch die deutsche Gesellschaft Vossloh benutzt, für die federnden Festigkeit von Gleisen.
Gelieferte technischen Daten auf die Plastteile für das Eisenbahnbetriebes sind natürlich von General Direktorium von Tschechische Bahnen genehmigt und zu Verfügung ist ein Atest gestellt, beziehungsweise kann eine Kontrolle mit dem Komisar Tschechischen Bahnen sein und dran kann auch ein Protokol erstellen werden.